In ​gesprek met ....

Veluwehunt onderdeel van het programma op de paardendag zaterdag 6 augustus 2022

Show Veluwehunt

Een klein jongetje staat met zijn fiets aan de kant van de weg even stil. Zojuist kwam een paard met een ruiter voorbij. Achter het paard een lang touw met een zakje erachter. Het paard met ruiter rijdt een weiland op. Het jongetje blijft kijken en ziet paard en ruiter in de verte achter een bosje verdwijnen. hij vraagt zich af wat ie nou net gezien heeft. Hij stapt op zijn fiets. Een beetje verderop wordt ie tegengehouden. Er staan verkeersbegeleiders op de weg. In de verte hoort ie een geluid dat ie niet kent. Hij kijkt die kant op. In de verte ziet hij wat bewegen. Het komt langzaam dichterbij. En dan ziet hij het. Het zijn honden, veel honden. Ze maken een hoog blaffend, bijna zingend geluid. en ze lopen niet in een rechte lijn, maar leggen, met zijn allen tegelijk, een soort parcours af.

Dan realiseert hij zich dat de ruiter te paard, ongeveer hetzelfde deed. De honden lopen ongeveer hetzelfde spoor als de ruiter. Dan springen de honden over een grote sloot en steken de weg over. Niet bij de verkeersbegeleiders maar recht voor zijn neus. Het waait. Het spoor van de ruiter met het zakje is kennelijk verwaaid. Achter de meute honden, ruiters in rode en blauwe jassen. Grote schimmels en andere paarden springen over de sloot. Een enkeling weigert en steekt de weg over waar de verkeersbegeleiders staan. Daar ligt een dammetje. Dan schiet, recht voor de meute honden, een haas omhoog. Twee of drie van de honden gaan direct achter de haas aan. De rest vervolgt het spoor. De ruiter die voorop rijdt blaast op een soort toetertje. Twee andere ruiters rijden naar de honden. 

De honden kijken op, keren om en sluiten zich weer aan bij de meute. Honden en ruiters ziet hij in de verte achter het bosje verdwijnen. Het is een slipjacht. Een slipjacht van de Veluwehunt. De slipjacht is een Nederlands cultureel erfgoed. Het is een nabootsing van een oude traditie van de parforce jacht. Een meute van Engelse foxhounds, volgt een door sliptrekkers gemaakt kunstmatig vossenspoor van enkele kilometers. De zogenaamde Master Huntsman leidt de slipjacht, waarbij hij wordt geassisteerd door enkele geoefende ruiters en amazones, de huntstaff. 

Zij worden op enige afstand gevolgd door deelnemers, gekleed in klassiek ruitertenue.Het spoor leidt de meute en de ruiters door het lokale landschap, zoals een vos d​at ook z​ou doen, waarbij ze natuurlijke hindernissen moeten overwinnen z​oals greppels, omgevallen bomen, sloten en heggen. Het traject ​wordt vooraf in nauw overleg met landeigenaren en -gebruikers vastgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna.Een slipjacht bestaat uit drie runs van zeven kilometer, met een rust tussen de runs ​om op adem te komen. Na de derde run krijgen de honden als beloning een koeienpens.

Op de paardendag in Uithuizen kunt U dit live meebeleven! 

De Veluwehunt geeft een demonstratie en laat zien wat de meute van Veluwehunt kan. Als U van het echte buitenleven houdt met paarden en honden mag U dit niet missen. Voor de kinderen hebben we nog een speciale verrassing.